my_hang
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1819 W2623D427L2328)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ewinchess (1848) my_hang (1834) 44S
2 lose my_hang (1855) Davidb18 (1674) 22S
3 win johnny_ho (1838) my_hang (1840) 31S
4 lose loi1974nb (1763) my_hang (1858) 44S
5 lose my_hang (1878) loi1974nb (1743) 15S
6 lose bigmosquito (1955) my_hang (1892) 12S
7 lose my_hang (1909) ewinchess (1859) 41S
8 win ewinchess (1874) my_hang (1894) 25S
9 lose my_hang (1913) abc12345 (1812) 28S
10 lose Hungbocap (1853) my_hang (1931) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by my_hang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames