mtmt408
Cờ nhanh: 1620 W17D1L9
Cờ chậm: 1953 W2786D373L2475)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw dmphu (1951) mtmt408 (1953) 44S
2 draw mtmt408 (1953) dmphu (1951) 83S
3 win mtmt408 (1939) leming8 (1905) 51S
4 win leming8 (1920) mtmt408 (1924) 51S
5 win mtmt408 (1909) yovita (1884) 37S
6 win yovita (1900) mtmt408 (1893) 66S
7 lose mtmt408 (1908) saigon_south (1939) 54S
8 lose saigon_south (1924) mtmt408 (1923) 39S
9 win mtmt408 (1908) tlk2019 (1877) 47S
10 win tears (1887) mtmt408 (1893) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by mtmt408, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames