tapchoi001
Cờ nhanh: 1514 W2D0L1
Cờ chậm: 1825 W8487D842L7533)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tapchoi001 (1815) mr_khoan (1613) 43S
2 win vdaica (1818) tapchoi001 (1799) 43S
3 lose timsome25 (1866) tapchoi001 (1813) 36S
4 lose balo (1687) tapchoi001 (1833) 29S
5 lose tapchoi001 (1849) anhtran67 (1824) 31S
6 lose anhtran67 (1807) tapchoi001 (1866) 31S
7 win tapchoi001 (1853) glu828 (1763) 13S
8 win tapchoi001 (1833) healthy (1993) 17S
9 win tapchoi001 (1824) Manhtuan (1594) 27S
10 win bigease (1971) tapchoi001 (1804) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tapchoi001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames