tapchoi001
Cờ nhanh: 1514 W2D0L1
Cờ chậm: 1904 W11633D1092L10367)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose QuocBao1 (1865) tapchoi001 (1921) 67S
2 lose tapchoi001 (1937) Maylaai (1924) 44S
3 win Maylaai (1940) tapchoi001 (1921) 65S
4 lose tapchoi001 (1937) lily59 (1906) 53S
5 win lily59 (1921) tapchoi001 (1922) 31S
6 win tapchoi001 (1906) beckbremen (1912) 71S
7 lose beckbremen (1896) tapchoi001 (1922) 36S
8 win wesley (1797) tapchoi001 (1910) 32S
9 win mak_kia (2024) tapchoi001 (1891) 1S
10 win tapchoi001 (1874) nlpt77 (1921) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tapchoi001, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames