minh_cothien
Cờ nhanh: 1443 W0D0L5
Cờ chậm: 1533 W5094D1148L4703)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw minh_cothien (1536) lbho (1431) 47S
2 win hungcom77_dl (1514) minh_cothien (1521) 37S
3 win hungcom77_dl (1530) minh_cothien (1505) 22S
4 lose truongluong1 (1521) minh_cothien (1520) 66S
5 lose minh_cothien (1535) manhgiac (1565) 26S
6 lose Lucphi21 (1609) minh_cothien (1549) 27S
7 lose minh_cothien (1559) dvming99 (1742) 37S
8 lose qi8888 (1532) minh_cothien (1576) 50S
9 lose minh_cothien (1594) hoanglongdc (1509) 38S
10 lose minh_cothien (1611) hoamai65 (1550) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by minh_cothien, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames