michael68
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1902 W6271D1273L5803)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win michael68 (1890) pc121268 (1785) 20S
2 win michael68 (1877) pc121268 (1798) 25S
3 draw michael68 (1882) ngocthanh52 (1679) 50S
4 draw michael68 (1883) khong_ai_ca (1835) 38S
5 lose michael68 (1898) goldminer (1912) 67S
6 win goodboy (1615) michael68 (1882) 36S
7 win michael68 (1868) quocthinh55 (1825) 30S
8 win michael68 (1853) tongtv (1847) 59S
9 win michael68 (1839) Samlinh72 (1778) 14S
10 win michael68 (1824) Samlinh72 (1793) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by michael68, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames