manhhung56
Cờ nhanh: 1501 W47D0L60
Cờ chậm: 1803 W9204D1257L8459)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win manhhung56 (1787) Phamvanthao (1810) 26S
2 lose manhhung56 (1800) danvuquang1 (1890) 21S
3 lose manhhung56 (1814) danvuquang1 (1876) 28S
4 win manhhung56 (1804) VietDung73 (1620) 27S
5 win manhhung56 (1793) VietDung73 (1631) 45S
6 win manhhung56 (1777) HaTienSinh (1804) 49S
7 win manhhung56 (1765) bacbinhhd (1666) 75S
8 lose manhhung56 (1783) dsnguyenduy1 (1712) 45S
9 win manhhung56 (1764) davangvo (1884) 46S
10 lose manhhung56 (1786) leanvx (1577) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by manhhung56, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames