thongnhat54
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1798 W3201D614L2608)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thongnhat54 (1815) chess102 (1756) 68S
2 win thongnhat54 (1779) ngominhquoc (1853) 28S
3 lose ngominhquoc (1822) thongnhat54 (1810) 21S
4 lose thongnhat54 (1826) ht607 (1805) 55S
5 draw ht607 (1805) thongnhat54 (1826) 73S
6 win LAPPHAN (1805) thongnhat54 (1811) 35S
7 win thongnhat54 (1801) Rose15989 (1632) 30S
8 win nsca (1639) thongnhat54 (1790) 37S
9 draw thongnhat54 (1794) nsca (1635) 42S
10 win thongnhat54 (1783) conxe3 (1615) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thongnhat54, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames