makwokkeung
Cờ nhanh: 1530 W558D74L511
Cờ chậm: 1968 W359D130L263)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw Xuangachoi3 (1885) makwokkeung (1970) 107S
2 lose saws (2026) makwokkeung (1984) 21S
3 win leloi152 (1897) makwokkeung (1971) 48S
4 win tom_jerry1 (1944) makwokkeung (1956) 80S
5 lose JustPlay (1855) makwokkeung (1975) 32S
6 lose becon (1918) makwokkeung (1993) 36S
7 win aitran (1960) makwokkeung (1978) 72S
8 draw hodu123 (1877) makwokkeung (1981) 42S
9 lose cocongphu (1903) makwokkeung (1999) 19S
10 lose ChoiVuiVe (1905) makwokkeung (2018) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by makwokkeung, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames