magda
Cờ nhanh: 2315 W278D45L191
Cờ chậm: 2256 W132D28L75)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThangVu2 (2234) magda (2291) 33S
2 win ThangVu2 (2266) magda (2259) 36S
3 lose congtudoan (2200) magda (2296) 90S
4 lose magda (2307) MuaBui (2708) 49S
5 win magda (2297) duyquynhcp (2123) 32S
6 win magda (2286) duyquynhcp (2134) 48S
7 lose anhhungkyhn (2436) magda (2341) 25F
8 lose QuangCoMa (2405) magda (2370) 26F
9 lose jackma (2390) magda (2402) 34F
10 win emtunghi (2271) magda (2377) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by magda, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames