linh2011
Cờ nhanh: 1654 W1129D12L1669
Cờ chậm: 1637 W26D1L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win yhk (1581) linh2011 (1640) 62F
2 win linh2011 (1626) sgdude (1570) 37F
3 lose ABCD2678 (1644) linh2011 (1641) 51F
4 win dnky (1628) linh2011 (1625) 26F
5 win linh2011 (1608) dnky (1645) 13F
6 win Sherman (1606) linh2011 (1592) 37F
7 win linh2011 (1578) Jonus (1537) 30F
8 win Jonus (1552) linh2011 (1563) 50F
9 lose KienHoa_50 (1652) linh2011 (1576) 33F
10 lose sugar (1586) linh2011 (1609) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by linh2011, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames