gMATIC
Cờ nhanh: 2023 W6355D138L6170
Cờ chậm: 1919 W1958D173L1780)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vuichoico123 (1817) gMATIC (1906) 58S
2 win Nguyen (1860) gMATIC (1891) 39S
3 win boplano (1966) gMATIC (1873) 28S
4 win Cuden123 (2040) gMATIC (1852) 31S
5 win hoangirving (1674) gMATIC (1841) 39S
6 win hamlung (1618) gMATIC (1832) 29S
7 win Thomasnu (1651) gMATIC (1822) 40S
8 lose gMATIC (1844) Thomasnu (1629) 41S
9 win gMATIC (1831) jimmychan (1750) 24S
10 win jimmychan (1764) gMATIC (1817) 81S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gMATIC, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames