leesw
Cờ nhanh: 1637 W135D14L85
Cờ chậm: 2036 W143D16L60)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose PhongDang (1877) leesw (2057) 33S
2 lose buihoa75 (1929) leesw (2077) 37S
3 win Hatao (1907) leesw (2066) 26S
4 win Hatao (1918) leesw (2055) 42S
5 lose phucnguyen (1903) leesw (2076) 110S
6 win leesw (2065) phucnguyen (1914) 38S
7 lose DaiCaXoan (2073) leesw (2081) 28S
8 lose phuchu (1944) leesw (2101) 15S
9 draw ChessGiant (1629) leesw (1637) 66F
10 win leesw (1622) hoctap2 (1606) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by leesw, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames