leanvx
Cờ nhanh: 1479 W0D0L2
Cờ chậm: 1589 W3250D258L4045)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose kieugiang01 (1689) leanvx (1602) 63S
2 win ngnthanh2003 (1633) leanvx (1585) 23S
3 lose leanvx (1595) thucchef (1788) 26S
4 lose thucchef (1778) leanvx (1605) 23S
5 win Gaconx (1658) leanvx (1587) 28S
6 win leanvx (1568) Gaconx (1677) 38S
7 win cocom123 (1579) leanvx (1552) 66S
8 win leanvx (1535) Hoang70 (1595) 29S
9 win Minhnhaybg (1645) leanvx (1516) 8S
10 win leanvx (1494) matanbmt0000 (1713) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by leanvx, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames