haihuan99
Cờ nhanh: 1409 W89D3L124
Cờ chậm: 1605 W3272D478L3092)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Anh37 (1779) haihuan99 (1616) 92S
2 win theminhmc (1636) haihuan99 (1599) 25S
3 lose bai_tran (1416) haihuan99 (1620) 15S
4 lose ngong (1625) haihuan99 (1636) 51S
5 win haihuan99 (1620) ngong (1641) 66S
6 lose huikamcheong (1438) haihuan99 (1641) 23S
7 draw yte (1653) haihuan99 (1641) 102S
8 lose vanhongdh (1677) haihuan99 (1656) 64S
9 lose hunglang11 (1722) haihuan99 (1670) 50S
10 lose DangD (1556) haihuan99 (1689) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haihuan99, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames