lamltruong
Cờ nhanh: 1494 W1D0L2
Cờ chậm: 1868 W4888D596L4166)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose votongpro (1923) lamltruong (1898) 29S
2 draw Cotuongtn (2075) lamltruong (1887) 59S
3 lose tun (1918) lamltruong (1919) 25S
4 lose HoangQuan (1998) lamltruong (1947) 22S
5 lose lamltruong (1976) Emgaiquatlam (2019) 38S
6 lose lamltruong (2008) XiGaCu3 (1998) 33S
7 win lamltruong (1977) choivuithoii (1973) 30S
8 win lamltruong (1945) rongls (1953) 34S
9 win rongls (1989) lamltruong (1909) 36S
10 lose lamltruong (1941) XiGaCu3 (1931) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamltruong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames