lamltruong
Cờ nhanh: 1494 W1D0L2
Cờ chậm: 2036 W4826D590L4105)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Caphe_amazon (2193) lamltruong (2059) 45S
2 lose lamltruong (2102) ma_ca_rong (1901) 67S
3 lose sang_dung (2096) lamltruong (2136) 44S
4 draw ailatoi (1981) lamltruong (2145) 66S
5 lose lamltruong (2180) sang_dung (2117) 34S
6 win DaiVuongGia (1788) lamltruong (2168) 18S
7 win lamltruong (2142) Kimle1501 (2044) 36S
8 lose Em_Zu_To (2165) lamltruong (2174) 24S
9 win lamltruong (2152) Anh_thu (1995) 56S
10 win kowlooncity (1997) lamltruong (2128) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by lamltruong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames