kytuongcolen
Cờ nhanh: 1442 W180D9L285
Cờ chậm: 1518 W1D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win kytuongcolen (1426) cubuchoico (1450) 20F
2 lose kytuongcolen (1441) redsnow999 (1468) 45F
3 win redsnow999 (1485) kytuongcolen (1424) 38F
4 win kytuongcolen (1413) MarkTong (1277) 41F
5 win kytuongcolen (1395) cubuchoico (1468) 43F
6 lose suongphan519 (1381) kytuongcolen (1411) 2F
7 win kytuongcolen (1395) suongphan519 (1397) 34F
8 lose kytuongcolen (1410) ximuoi (1419) 32F
9 lose kytuongcolen (1423) phi99 (1508) 29F
10 win phi99 (1527) kytuongcolen (1404) 58F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kytuongcolen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames