NewBee
Cờ nhanh: 1414 W2D0L18
Cờ chậm: 1423 W873D47L1136)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NewBee (1437) VuLe7 (1482) 39S
2 lose NewBee (1452) VuLe7 (1467) 26S
3 win NewBee (1435) johnny038 (1473) 57S
4 lose NewBee (1450) johnny038 (1458) 43S
5 win softvoice722 (1412) NewBee (1435) 56S
6 win NewBee (1420) vythanh (1399) 37S
7 lose Xepcobotui (1470) NewBee (1434) 39S
8 win NewBee (1416) Xepcobotui (1488) 71S
9 lose toyota (1404) NewBee (1432) 26S
10 lose NewBee (1446) khieume2008 (1491) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by NewBee, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames