ky_em2004
Cờ nhanh: 1857 W140D6L111
Cờ chậm: 1757 W1331D151L1158)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ky_em2004 (1771) Popropo (1818) 37S
2 lose ky_em2004 (1787) AZ123 (1776) 31S
3 lose dvq (1907) ky_em2004 (1799) 40S
4 draw ky_em2004 (1799) docduoc12 (1786) 61S
5 draw tu_hung (1785) ky_em2004 (1799) 63S
6 win ky_em2004 (1783) tu_hung (1801) 76S
7 lose ky_em2004 (1798) rotv2 (1819) 21S
8 win ky_em2004 (1783) Conanbk (1767) 21S
9 lose ky_em2004 (1800) KhaHoang (1762) 56S
10 win ky_em2004 (1787) meoden2011 (1702) 69S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ky_em2004, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames