ky_em2004
Cờ nhanh: 1857 W140D6L111
Cờ chậm: 1814 W1476D175L1288)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tocdo1 (1582) ky_em2004 (1805) 29S
2 win ky_em2004 (1795) tocdo1 (1592) 28S
3 win ky_em2004 (1778) s400 (1815) 48S
4 win Vipk2 (1746) ky_em2004 (1763) 23S
5 win ky_em2004 (1747) Vipk2 (1762) 30S
6 win Ar4 (1705) ky_em2004 (1732) 31S
7 draw ky_em2004 (1732) Ar4 (1705) 45S
8 lose ky_em2004 (1749) toreal (1713) 1S
9 lose ky_em2004 (1761) HocCoCN (1874) 29S
10 win ky_em2004 (1743) Phutrong123 (1832) 52S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by ky_em2004, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames