kiembinh
Cờ nhanh: 1982 W13326D421L13047
Cờ chậm: 2185 W366D43L294)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win P4FUN (1850) kiembinh (1957) 54F
2 win kiembinh (1928) P4FUN (1879) 16F
3 win P4FUN (1911) kiembinh (1896) 14F
4 win kiembinh (1859) P4FUN (1948) 24F
5 win P4FUN (1990) kiembinh (1817) 38F
6 lose kiembinh (1841) P4FUN (1966) 32F
7 win P4FUN (2010) kiembinh (1797) 27F
8 lose P4FUN (1989) kiembinh (1818) 21F
9 lose P4FUN (1965) kiembinh (1842) 37F
10 lose kiembinh (1852) klam123 (2025) 75F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kiembinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames