kiembinh
Cờ nhanh: 1789 W17950D569L17976
Cờ chậm: 2185 W366D43L294)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win KILL_Q (1962) kiembinh (1745) 31F
2 lose KILL_Q (1941) kiembinh (1766) 34F
3 lose KILL_Q (1917) kiembinh (1790) 56F
4 win vipvip649 (1669) kiembinh (1778) 32F
5 win paultruong62 (1664) kiembinh (1766) 44F
6 win gMATIC (1771) kiembinh (1750) 51F
7 win kiembinh (1733) gMATIC (1788) 49F
8 lose ngonhon (1841) kiembinh (1746) 24F
9 win kiembinh (1727) ngonhon (1860) 38F
10 lose ngonhon (1848) kiembinh (1739) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by kiembinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames