johnnyhuyen
Cờ nhanh: 1748 W40D3L21
Cờ chậm: 1794 W608D88L492)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TH13N (1750) johnnyhuyen (1811) 49S
2 lose parma (1934) johnnyhuyen (1823) 26S
3 lose vipvip649 (1683) johnnyhuyen (1766) 35F
4 win fuongnt (1821) johnnyhuyen (1807) 35S
5 win tuangeorgia (1716) johnnyhuyen (1794) 92S
6 lose JNKS (1764) johnnyhuyen (1811) 34S
7 lose johnnyhuyen (1826) gdeng (1832) 53S
8 win gdeng (1849) johnnyhuyen (1809) 59S
9 win johnnyhuyen (1795) Coungvi (1741) 71S
10 win keny34421 (1760) johnnyhuyen (1780) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by johnnyhuyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames