joejo
Cờ nhanh: 1550 W398D6L461
Cờ chậm: 1478 W2D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose joejo (1565) khacviet (1581) 47F
2 lose taxi_M (1780) joejo (1575) 49F
3 win CanonK (1650) joejo (1557) 1F
4 win joejo (1541) Rat (1565) 29F
5 lose Rat (1549) joejo (1557) 19F
6 lose Tosuphu (1536) joejo (1574) 21F
7 win WY452 (1682) joejo (1555) 47F
8 win joejo (1535) WY452 (1702) 43F
9 win joejo (1520) buiducminhru (1503) 25F
10 win manhpham (1474) joejo (1505) 39F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by joejo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames