CoTauday
Cờ nhanh: 1598 W8703D819L8867
Cờ chậm: 1674 W1115D256L1079)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw doiday62 (1671) CoTauday (1596) 91F
2 lose CoTauday (1610) doiday62 (1657) 57F
3 win xyxyxyy (1568) CoTauday (1595) 35F
4 win CoTauday (1577) welcome_tk (1645) 29F
5 win welcome_tk (1664) CoTauday (1558) 37F
6 win CoTauday (1542) bom2007 (1559) 59F
7 draw bom2007 (1559) CoTauday (1542) 49F
8 lose CoTauday (1558) DR_WHO (1556) 10F
9 lose Suredie (1542) CoTauday (1574) 47F
10 win CoTauday (1558) Suredie (1558) 42F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoTauday, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames