CoTauday
Cờ nhanh: 1855 W8284D768L8431
Cờ chậm: 1674 W1115D256L1079)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win CoTauday (1842) supery (1751) 5F
2 draw supery (1749) CoTauday (1844) 98F
3 win Tranthanhtam (1716) CoTauday (1832) 18F
4 win CoTauday (1815) syhc (1875) 39F
5 win syhc (1893) CoTauday (1797) 44F
6 lose CoTauday (1811) fredow (1845) 29F
7 win fredow (1863) CoTauday (1793) 25F
8 win Tamkhong (1807) CoTauday (1777) 22F
9 win thuaai (1695) CoTauday (1749) 17F
10 win quocan2017 (1754) CoTauday (1733) 37F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by CoTauday, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames