jlee1002
Cờ nhanh: 1417 W0D0L5
Cờ chậm: 1903 W18121D1925L16464)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win looser (1759) jlee1002 (1879) 25S
2 win jlee1002 (1851) looser (1787) 41S
3 win jlee1002 (1820) looser (1818) 39S
4 lose looser (1782) jlee1002 (1856) 17S
5 win jlee1002 (1825) looser (1813) 34S
6 lose looser (1776) jlee1002 (1862) 32S
7 lose jlee1002 (1904) looser (1734) 41S
8 win looser (1758) jlee1002 (1880) 40S
9 win jlee1002 (1853) looser (1785) 32S
10 lose looser (1745) jlee1002 (1893) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jlee1002, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames