jason007
Cờ nhanh: 1781 W11448D490L10752
Cờ chậm: 1478 W3D0L3)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win IOU (1670) jason007 (1769) 86F
2 win jason007 (1756) IOU (1683) 19F
3 win jason007 (1739) songdeyeu217 (1787) 48F
4 lose songdeyeu217 (1772) jason007 (1754) 80F
5 win jason007 (1739) quyty1953 (1712) 50F
6 win quyty1953 (1728) jason007 (1723) 16F
7 win jason007 (1711) trungvc (1585) 33F
8 lose trungvc (1565) jason007 (1731) 22F
9 lose jason007 (1754) cano1 (1890) 35F
10 lose cano1 (1864) jason007 (1780) 33F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by jason007, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames