hungchinh
Cờ nhanh: 1666 W141D5L137
Cờ chậm: 1683 W1188D172L1088)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducans (1779) hungchinh (1678) 37F
2 win hungchinh (1658) ducans (1799) 39F
3 lose hungchinh (1696) JohnYe321 (1764) 27S
4 win saudemdong (1679) hungchinh (1681) 12S
5 lose hungchinh (1696) conmeohoang (1712) 45S
6 draw conmeohoang (1712) hungchinh (1696) 38S
7 win hungchinh (1642) Sin_ho_83 (1644) 31F
8 win hungchinh (1626) waxinh (1627) 57F
9 lose Resegn (1732) hungchinh (1711) 36S
10 win hungchinh (1697) DanC (1638) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hungchinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames