Dragon0
Cờ nhanh: 1499 W9885D419L10859
Cờ chậm: 1562 W8638D930L8434)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win MING1234 (1613) Dragon0 (1480) 43F
2 lose tutony00 (1651) Dragon0 (1491) 44F
3 lose taisaobi (1475) Dragon0 (1507) 48F
4 lose Dragon0 (1525) taisaobi (1457) 43F
5 lose sesan (1554) Dragon0 (1540) 50F
6 win Dragon0 (1523) sesan (1571) 81F
7 win Dragon0 (1509) erdao (1450) 45F
8 win erdao (1465) Dragon0 (1494) 42F
9 lose huanthep (1558) Dragon0 (1508) 43F
10 lose Dragon0 (1523) huanthep (1543) 66F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Dragon0, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames