Hoahm
Cờ nhanh: 1637 W479D29L539
Cờ chậm: 1693 W3210D550L3438)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hoahm (1709) bacgioi123 (1689) 89S
2 lose Hoahm (1718) lubuqua (1943) 31S
3 win vuichoico123 (1770) Hoahm (1700) 48S
4 lose Hoahm (1710) sonanhtran (1899) 66S
5 lose sonanhtran (1888) Hoahm (1721) 41S
6 lose Hoahm (1737) kieugiang02 (1708) 82S
7 lose HoangChau (1771) Hoahm (1752) 75S
8 lose Hoahm (1768) HoangChau (1755) 143S
9 lose Hoahm (1785) Sinhchau (1743) 53S
10 lose Sinhchau (1725) Hoahm (1803) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hoahm, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames