hoanghien12
Cờ nhanh: 1567 W72D3L84
Cờ chậm: 1564 W3603D231L3636)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thapmacao (1791) hoanghien12 (1541) 11S
2 draw hoanghien12 (1536) Bhock2020 (1727) 47S
3 lose Bhock2020 (1717) hoanghien12 (1546) 15S
4 draw hoanghien12 (1546) maixuansy (1546) 83S
5 lose maixuansy (1530) hoanghien12 (1562) 22S
6 lose hoanghien12 (1574) Con_Gian (1673) 31S
7 lose Con_Gian (1660) hoanghien12 (1587) 27S
8 lose tbfeng (1562) hoanghien12 (1604) 22S
9 win hoanghien12 (1589) tbfeng (1577) 24S
10 lose hoanghien12 (1610) cyclodap8 (1424) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoanghien12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames