Hoang70
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1723 W3877D788L3995)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Hoang70 (1737) caloccanhbau (1798) 22S
2 draw Hoang70 (1742) dauleo (1647) 42S
3 win dauleo (1676) Hoang70 (1713) 40S
4 draw Hoc_choigame (1604) Hoang70 (1716) 65S
5 lose DucTrong (1693) Hoang70 (1733) 29S
6 lose EMTENMYLINH (1761) Hoang70 (1748) 30S
7 win Hoang70 (1737) CHUONG555 (1603) 106S
8 lose Hoang70 (1750) ctvu (1828) 52S
9 win Hoang70 (1735) goldstone (1708) 69S
10 draw GaLoi (1744) Hoang70 (1735) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by Hoang70, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames