hoacomay179
Cờ nhanh: 1720 W39D5L26
Cờ chậm: 1885 W951D166L898)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose menglou11 (1903) hoacomay179 (1900) 27S
2 win hanhlan (1813) hoacomay179 (1887) 23S
3 win hoacomay179 (1873) hanhlan (1827) 34S
4 win cogiaitriy75 (1785) hoacomay179 (1860) 42S
5 win hoacomay179 (1840) thanhminh (1976) 18S
6 win thanhminh (1997) hoacomay179 (1819) 21S
7 lose hoacomay179 (1830) bibo686868 (1875) 55S
8 lose bibo686868 (1863) hoacomay179 (1842) 86S
9 win thuanhuynh (1805) hoacomay179 (1827) 37S
10 lose Nsh22 (1880) hoacomay179 (1838) 5S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hoacomay179, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames