hdmd5k
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1876 W645D89L563)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Vu_Hau (1910) hdmd5k (1891) 25S
2 lose hdmd5k (1907) Vu_Hau (1894) 34S
3 lose hdmd5k (1921) CTBacLieu (1982) 31S
4 win xomdinh (1854) hdmd5k (1907) 35S
5 win hdmd5k (1892) xomdinh (1869) 45S
6 win Anti_f0 (1815) hdmd5k (1878) 60S
7 win Anti_f0 (1829) hdmd5k (1864) 39S
8 lose hdmd5k (1874) Vu_Hau (2043) 34S
9 win hdmd5k (1855) Nhincaichi (1956) 32S
10 win hdmd5k (1840) gold2004 (1836) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by hdmd5k, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames