haitn_23
Cờ nhanh: 1717 W390D20L443
Cờ chậm: 1992 W1906D234L2012)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Eagle (1941) haitn_23 (2010) 57S
2 win haitn_23 (1989) Gavin321 (2166) 27S
3 lose MinhBui (2025) haitn_23 (2004) 29S
4 lose gauthancong (2064) haitn_23 (2018) 16S
5 win haitn_23 (2000) gauthancong (2082) 22S
6 lose denhatcobac (2152) haitn_23 (2011) 57S
7 lose haitn_23 (2020) cssxdongthap (2237) 29S
8 lose hwawong1 (2190) haitn_23 (2031) 29S
9 lose haitn_23 (2042) hwawong1 (2179) 13S
10 lose haitn_23 (2055) sacai (2145) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by haitn_23, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames