gli4213
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2044 W609D80L583)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Anhthanh1948 (1964) gli4213 (2062) 34S
2 draw gli4213 (2062) Denver11 (2094) 59S
3 win gli4213 (2044) PhongCao (2120) 79S
4 win gli4213 (2028) lily59 (2032) 38S
5 draw fong (2040) gli4213 (2028) 58S
6 win gli4213 (2014) trauvang117 (1970) 30S
7 draw gli4213 (2017) ducvinh0962 (1910) 60S
8 draw aguang (2035) gli4213 (2017) 38S
9 lose gli4213 (2037) thiamfo (1898) 67S
10 lose gli4213 (2048) ayamsayur (2186) 28S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gli4213, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames