gengyu88
Cờ nhanh: 1644 W5145D555L5322
Cờ chậm: 1815 W6441D1570L6477)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HanhNguyn (1823) gengyu88 (1831) 63S
2 win quanlythu (1810) gengyu88 (1816) 122S
3 win kathleen (1772) gengyu88 (1801) 33S
4 lose gengyu88 (1659) RP (1679) 50F
5 lose gengyu88 (1671) chuthoongsun (1770) 56F
6 win VanAnhVu (1595) gengyu88 (1657) 48F
7 win gengyu88 (1642) VanAnhVu (1610) 12F
8 lose gengyu88 (1656) RP (1692) 39F
9 win gengyu88 (1637) Hoang_Cuong (1768) 34F
10 win KiemKhach07 (1758) gengyu88 (1786) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gengyu88, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames