gengyu88
Cờ nhanh: 1693 W4855D521L5022
Cờ chậm: 1921 W5947D1445L5970)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win king321 (1658) gengyu88 (1678) 36F
2 win gengyu88 (1662) king321 (1674) 38F
3 win gengyu88 (1643) DaisuCovit (1773) 119F
4 win hocklin1964 (1721) gengyu88 (1625) 39F
5 lose gengyu88 (1641) taydocnamta (1616) 33F
6 lose gengyu88 (1654) hoangdv25 (1743) 33F
7 lose Mosu_3x (1620) gengyu88 (1671) 24F
8 win gengyu88 (1656) Mosu_3x (1635) 45F
9 lose gengyu88 (1672) tieubao2001 (1640) 47F
10 win gengyu88 (1657) tieubao2001 (1655) 26F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by gengyu88, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames