flyhrose
Cờ nhanh: 2152 W97D17L47
Cờ chậm: 2092 W4084D1309L2956)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ngochung99 (2057) flyhrose (2109) 25S
2 win flyhrose (2094) ngochung99 (2072) 63S
3 win flyhrose (2078) ang0004 (2078) 84S
4 lose phi_dao999 (1989) flyhrose (2097) 11S
5 win hungky (1890) flyhrose (2087) 27S
6 win flyhrose (2076) psec (1925) 21S
7 lose Macgia (2009) flyhrose (2094) 33S
8 win flyhrose (2080) Macgia (2023) 90S
9 lose flyhrose (2109) SongSydney0 (2155) 31S
10 lose SongSydney0 (2122) flyhrose (2142) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by flyhrose, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames