flyhrose
Cờ nhanh: 2242 W136D18L70
Cờ chậm: 2216 W4389D1416L3148)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Luca2 (2183) flyhrose (2233) 17S
2 win flyhrose (2218) Luca2 (2198) 30S
3 win looser (2010) flyhrose (2208) 42S
4 draw ThoBach (1976) flyhrose (2214) 45S
5 win flyhrose (2205) ThoBach (1985) 43S
6 win jonnythanhle (1900) flyhrose (2190) 39S
7 win flyhrose (2179) thanhmdr (2040) 52S
8 lose thanhmdr (2019) flyhrose (2200) 27S
9 win flyhrose (2189) hienc3 (2028) 44S
10 draw hienc3 (2023) flyhrose (2194) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by flyhrose, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames