duyanh06vnhn
Cờ nhanh: 1936 W420D27L429
Cờ chậm: 1881 W756D100L779)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose holido (1840) duyanh06vnhn (1898) 47S
2 lose duyanh06vnhn (1913) hieugia123 (1929) 60S
3 lose hieugia123 (1913) duyanh06vnhn (1929) 34S
4 win cobacbiproi (1942) duyanh06vnhn (1913) 21S
5 win duyanh06vnhn (1896) cobacbiproi (1959) 15S
6 win zozo68 (1799) duyanh06vnhn (1883) 70S
7 win nghiepdaubac (2059) duyanh06vnhn (1862) 30S
8 lose duyanh06vnhn (1872) nghiepdaubac (2049) 51S
9 lose cohai (1841) duyanh06vnhn (1889) 65S
10 lose duyanh06vnhn (1907) cohai (1823) 40S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by duyanh06vnhn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames