dungttttqn
Cờ nhanh: 1444 W393D10L439
Cờ chậm: 1583 W76D6L82)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose haikientuong (1493) dungttttqn (1458) 35F
2 lose dungttttqn (1473) haikientuong (1478) 28F
3 lose so3209 (1583) dungttttqn (1499) 13F
4 lose win3891 (1485) dungttttqn (1515) 43F
5 lose dungttttqn (1532) monkey52 (1477) 28F
6 lose Sherman (1577) dungttttqn (1547) 37F
7 win kchu (1574) dungttttqn (1530) 30F
8 lose dungttttqn (1545) kchu (1559) 38F
9 win xyxyxyy (1549) dungttttqn (1529) 19F
10 lose dungttttqn (1545) vksldminh (1545) 43F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by dungttttqn, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames