du_kich_x0m
Cờ nhanh: 1488 W0D0L1
Cờ chậm: 1745 W4131D605L3740)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win du_kich_x0m (1731) thach101 (1682) 24S
2 win ngocbinh0212 (1609) du_kich_x0m (1719) 51S
3 lose tranbinhtttv (1671) du_kich_x0m (1737) 22S
4 win du_kich_x0m (1723) tranbinhtttv (1685) 21S
5 win hoanglamga (1740) du_kich_x0m (1706) 19S
6 lose vanmieu (1688) du_kich_x0m (1723) 50S
7 win du_kich_x0m (1706) thaiusa (1739) 42S
8 lose thaiusa (1724) du_kich_x0m (1721) 18S
9 lose dando2008 (1847) du_kich_x0m (1733) 51S
10 lose du_kich_x0m (1745) RP (1864) 24S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by du_kich_x0m, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames