du_kich_x0m
Cờ nhanh: 1488 W0D0L1
Cờ chậm: 1403 W4248D625L3876)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose du_kich_x0m (1419) co_gao (1392) 44S
2 win du_kich_x0m (1403) co_gao (1408) 24S
3 lose du_kich_x0m (1417) kubuntu2009 (1459) 29S
4 lose kubuntu2009 (1444) du_kich_x0m (1432) 8S
5 lose x555 (1419) du_kich_x0m (1448) 21S
6 lose mongolboy (1509) du_kich_x0m (1462) 23S
7 lose weiwei (1586) du_kich_x0m (1474) 14S
8 win alfred_lim (1435) du_kich_x0m (1459) 84S
9 lose du_kich_x0m (1475) kenvu (1467) 40S
10 win du_kich_x0m (1458) thieulam_08 (1498) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by du_kich_x0m, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames