david888
Cờ nhanh: 1485 W0D0L1
Cờ chậm: 1651 W15528D3587L18607)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Co_nguyen (1718) david888 (1665) 35S
2 lose david888 (1678) ngbrik (1766) 33S
3 draw david888 (1676) abuu161 (1755) 72S
4 win langgialai (1688) david888 (1660) 32S
5 draw david888 (1660) langgialai (1688) 72S
6 lose david888 (1674) quyenquang (1739) 40S
7 win david888 (1658) MaCo (1676) 35S
8 lose david888 (1671) kingloo (1746) 40S
9 win Giang (1657) david888 (1655) 30S
10 lose david888 (1668) chuyenphao (1747) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by david888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames