thapmacao
Cờ nhanh: 1518 W9D0L8
Cờ chậm: 1783 W9296D24L8497)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thapmacao (1765) SongNhue (1857) 20S
2 win thapmacao (1752) aitu02 (1684) 51S
3 win thapmacao (1741) nhanhnhanh (1599) 30S
4 lose thapmacao (1750) Vu_Hau (1992) 22S
5 win thapmacao (1737) emini (1644) 41S
6 lose thapmacao (1758) tdh (1554) 8S
7 win thapmacao (1748) tdh (1576) 27S
8 lose thapmacao (1766) HailinhmN (1673) 30S
9 lose thapmacao (1785) HailinhmN (1654) 20S
10 lose thapmacao (1806) anhtrai714 (1612) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thapmacao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames