thapmacao
Cờ nhanh: 1488 W6D0L7
Cờ chậm: 1753 W7078D24L6489)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thapmacao (1774) thecuong1958 (1578) 33S
2 lose thapmacao (1791) Khoai100220 (1743) 14S
3 win thapmacao (1774) dungtoko (1817) 21S
4 win thapmacao (1759) Khoai100220 (1740) 4S
5 win thapmacao (1743) emtapchoi (1743) 23S
6 lose thapmacao (1760) david_vn (1705) 44S
7 lose thapmacao (1780) kontum1 (1615) 20S
8 lose thapmacao (1799) tlcl049 (1689) 29S
9 win thapmacao (1786) holidayssss (1692) 30S
10 win thapmacao (1770) Heian (1779) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thapmacao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames