DucTrong
Cờ nhanh: 1491 W2D0L2
Cờ chậm: 1711 W14067D5306L14031)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw DucTrong (1712) tayho58 (1649) 52S
2 win Laihamchoi12 (1699) DucTrong (1696) 48S
3 lose DucTrong (1714) hothu (1634) 37S
4 win DucTrong (1698) toila3ban (1717) 15S
5 draw DucTrong (1698) cogiaitriy75 (1670) 86S
6 lose DucTrong (1714) khanhlinhnc (1683) 35S
7 win DucTrong (1703) lieu1234 (1543) 22S
8 win DucTrong (1691) minhluan1717 (1579) 84S
9 lose DucTrong (1707) minhtran75 (1697) 35S
10 draw DucTrong (1710) rocastex (1599) 49S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DucTrong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames