DucTrong
Cờ nhanh: 1491 W2D0L2
Cờ chậm: 1614 W12567D4527L12535)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Fire (1479) DucTrong (1602) 71S
2 win DucTrong (1590) Fire (1491) 9S
3 lose DucTrong (1605) Nmhung (1607) 52S
4 draw DucTrong (1606) lotus10 (1554) 115S
5 win DucTrong (1591) JingHao (1560) 33S
6 lose lee1000 (1624) DucTrong (1606) 68S
7 lose keny34421 (1710) DucTrong (1619) 44S
8 draw Thonglu (1592) DucTrong (1619) 17S
9 lose richardcc (1679) DucTrong (1633) 56S
10 lose DucTrong (1648) richardcc (1664) 65S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by DucTrong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames