conkiencang
Cờ nhanh: 1737 W5389D69L4615
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win conkiencang (1729) grandfighter (1479) 31F
2 win conkiencang (1720) tungmeco (1493) 52F
3 win buivanghb (1502) conkiencang (1711) 30F
4 win sanhchoidep (1466) conkiencang (1702) 25F
5 win conkiencang (1687) ngonhon (1675) 46F
6 win choico26 (1448) conkiencang (1678) 43F
7 win conkiencang (1663) ThinhN7 (1631) 33F
8 win BettaFish (1405) conkiencang (1655) 14F
9 win makmoyin (1473) conkiencang (1645) 12F
10 win conkiencang (1631) choicotuong1 (1583) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by conkiencang, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames