comcoi
Cờ nhanh: 1513 W3D1L3
Cờ chậm: 1818 W5549D1382L6557)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose conghoa (2006) comcoi (1828) 48S
2 lose conghoa (1995) comcoi (1839) 40S
3 win Catbuj (1888) comcoi (1825) 30S
4 lose comcoi (1839) becon (1898) 72S
5 lose becon (1883) comcoi (1854) 39S
6 win comcoi (1836) aaaaab (1916) 32S
7 lose aaaaab (1902) comcoi (1850) 43S
8 win comcoi (1834) sampoerna12 (1843) 18S
9 lose comcoi (1850) sampoerna12 (1827) 71S
10 draw nonnguyen2 (1851) comcoi (1850) 108S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by comcoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames