chupuh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1911 W2445D654L2421)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HKNguyen1985 (1878) chupuh (1880) 20S
2 win nhattan (1962) chupuh (1841) 37S
3 lose tieuphong (1873) chupuh (1873) 28S
4 lose chupuh (1916) krasi1 (1717) 48S
5 win chupuh (1884) M16 (1900) 29S
6 win hung_chi (1951) chupuh (1846) 38S
7 lose tranhaiTQ (1815) chupuh (1882) 20S
8 lose trung76ht (2048) chupuh (1905) 38S
9 lose trung76ht (2022) chupuh (1931) 37S
10 lose trung76ht (1993) chupuh (1960) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chupuh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames