chupuh
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1918 W2619D705L2601)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose HongKhanh85 (1848) chupuh (1956) 40S
2 lose VivianChow (2209) chupuh (1974) 74S
3 lose sodo (1970) chupuh (2008) 43S
4 lose chupuh (2032) Aladin007 (2157) 29S
5 lose Anh_thu (2117) chupuh (2060) 29S
6 win chupuh (2022) DuneRacing (2125) 39S
7 draw chupuh (2015) DuneRacing (2132) 38S
8 draw chupuh (2017) KyThuMienTay (1979) 87S
9 lose TunLaRoja (1888) chupuh (2059) 32S
10 win photainam (2188) chupuh (2017) 27S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chupuh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames