chisiki
Cờ nhanh: 2076 W57D2L26
Cờ chậm: 2128 W364D51L315)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Quantrong (2175) chisiki (2143) 59S
2 win Quantrong (2193) chisiki (2125) 32S
3 win dongthuancao (2104) chisiki (2110) 39S
4 lose Robo (2296) chisiki (2096) 44F
5 draw Robo (2308) chisiki (2084) 73F
6 lose arttuan (1959) chisiki (2153) 28S
7 lose chisiki (2169) Spel (2142) 30S
8 win chisiki (2068) blackcoffee (2086) 25F
9 win blackcoffee (2103) chisiki (2051) 48F
10 win chisiki (2148) gagaysang (1974) 19S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chisiki, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames