chau11
Cờ nhanh: 1546 W3D0L0
Cờ chậm: 1802 W2551D268L2528)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ThngT (1799) chau11 (1818) 37S
2 win ae1 (1633) chau11 (1796) 35S
3 win ae1 (1658) chau11 (1771) 22S
4 win ae1 (1686) chau11 (1743) 28S
5 win ae1 (1718) chau11 (1711) 57S
6 lose benvannguyen (1789) chau11 (1725) 46S
7 win benvannguyen (1808) chau11 (1706) 18S
8 draw ups (1711) chau11 (1706) 55S
9 lose quyen52 (1665) chau11 (1723) 39S
10 win quyen52 (1680) chau11 (1708) 46S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chau11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames