chanhtinnron
Cờ nhanh: 1806 W5242D523L5912
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win chanhtinnron (1791) tttyttt (1784) 35F
2 win thanhlsthanh (1863) chanhtinnron (1773) 50F
3 lose chanhtinnron (1788) tmd13 (1793) 8F
4 win tmd13 (1810) chanhtinnron (1771) 31F
5 lose chanhtinnron (1785) Son1961 (1820) 51F
6 lose chanhtinnron (1801) camranh2018 (1773) 32F
7 win camranh2018 (1789) chanhtinnron (1785) 36F
8 lose lemonTree (1874) chanhtinnron (1813) 29F
9 win chanhtinnron (1799) VickyXu (1747) 21F
10 lose WenYuDong (1903) chanhtinnron (1812) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by chanhtinnron, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames