binh_nhat01
Cờ nhanh: 1502 W1D0L1
Cờ chậm: 1738 W793D160L884)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win binh_nhat01 (1724) onggiaviet1 (1674) 94S
2 win onggiaviet1 (1689) binh_nhat01 (1709) 85S
3 win binh_nhat01 (1694) ABC01 (1669) 32S
4 lose funplay (1676) binh_nhat01 (1711) 47S
5 win firu2000 (1734) binh_nhat01 (1694) 54S
6 win chien_tran12 (1678) binh_nhat01 (1678) 48S
7 win binh_nhat01 (1662) chien_tran12 (1694) 17S
8 win dvn (1644) binh_nhat01 (1647) 101S
9 lose tamquochi (1693) binh_nhat01 (1662) 70S
10 win binh_nhat01 (1646) nducson1954 (1646) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by binh_nhat01, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames