belien30
Cờ nhanh: 2533 W5120D779L3819
Cờ chậm: 2067 W132D36L84)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win danghdai (2374) belien30 (2510) 53F
2 win belien30 (2478) ME_CUNG (2480) 19F
3 win belien30 (2458) CoLover (2268) 82F
4 lose belien30 (2497) ducsamnd (2374) 59F
5 win Nistellrooy (2328) belien30 (2474) 34F
6 win belien30 (2450) Copvinhlong (2333) 41F
7 win belien30 (2432) trinhuk (2202) 38F
8 win Kulusapham (2193) belien30 (2413) 32F
9 win CoLover (2257) belien30 (2402) 31F
10 win belien30 (2390) iseeu (2257) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by belien30, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames