babao
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1545 W753D60L754)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win babao (1531) thodua (1491) 22S
2 win thodua (1506) babao (1516) 21S
3 draw babao (1515) yuwang (1560) 80S
4 win yuwang (1578) babao (1497) 33S
5 lose babao (1515) VIRUSVUHAN (1418) 70S
6 win babao (1496) wainin (1618) 74S
7 lose wainin (1605) babao (1509) 32S
8 win babao (1489) thach101 (1630) 55S
9 lose babao (1501) thach101 (1618) 37S
10 win thanhdat96 (1377) babao (1489) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by babao, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames